Velkommen

Particle Consult tilbyr industri og næringsliv på kontraktbasis FOU-relaterte konsulent- og rådgivningstjenester innen kjemi og spesielt i tilknytning til fagområdene overflate- og kolloidkjemi, polymerkjemi, og organisk kjemi. Vi tilbyr også et utvalg av spesialkjemikalier vesentlig for forsknings- og utviklingsformål. I tillegg kan vi være behjelpelig med anskaffelse av andre kjemikalier og kjemiske produkter til bedriftskunder.

  

 

Adresse Okstadplassen 25
7075 Tiller
Telefon 901 30 110 
  
E-post firmapost@particleconsult.no